ទំនាក់ទំនង

Cambodia

ក្រុមហ៊ុន លីហ៊្វូដ សឺវីស - ការិយាល័យកណ្តាល

ផ្ទះលេខ ២៦២ប៉េ ផ្លូវ ៥៩៨ សង្កាត់ ទួលសង្កែ ខណ្ឌ ឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ
099 777 025
customerservice.pp@leesfrozen.com

ក្រុមហ៊ុន លីហ៊្វូដ សឺវីស - សាខាសៀមរាប

ផ្លូវ ៩៩ ភូមិ សាលាកន្សែង សង្កាត់ ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
099 777 045
customerservice.sr@leesfrozen.com

ក្រុមហ៊ុន លីហ៊្វូដ សឺវីស - បាត់ដំបង

ផ្លូវ ៥២៤ ភូមិព្រែកមហាទេព សង្កាត់ស្វាយប៉ោ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង
099 777 329
customerservice.btb@leesfrozen.com

ក្រុមហ៊ុន លីហ៊្វូដ សឺវីស - សាខាព្រះសីហនុ

ផ្លូវក្រុមទី៦ ភូមិ១ សង្កាត់លេខ១ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
099 777 346
customerservice.shv@leesfrozen.com

ក្រុមហ៊ុន លីហ៊្វូដ សឺវីស - សាខាកំពត

ផ្ទះលេខ ២១ ផ្លូវ ៣៣ សង្កាត់កំពង់បាយ ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត
099 777 040
customerservice.kp@leesfrozen.com

ក្រុមហ៊ុន លីហ៊្វូដ សឺវីស - សាខាបាវិត

ផ្ទះលេខ E3-E4 ផ្លូវក្នុងបុរីអែលដារ៉ា ភូមិបាវិតកណ្តាល សង្កាត់បាវិត ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង
099 777 031
customerservice.bvt@leesfrozen.com